IT Recruiter Internship

Job Category: IT Recruiter
Job Type: Internship
Job Location: Remote

Máte záujem o kariéru v oblasti recruitingu, personalistiky alebo ľudských zdrojov? Rád pracuješ s ľuďmi? Momentálne hľadáme stážistu v oblasti IT recruiter, kde využiješ svoje technické znalosti pri prijímaní kandidátov do našich IT, cloudových, bezpečnostných, sieťových a dátových tímov. Využiješ svoje vyjednávacie schopnosti a pomôžeš nám zamestnať šikovných a talentovaných ľudí, ktorí chcú pôsobiť v našom rýchlo sa meniacom prostredí. Rozvíjaj našu spoločnosť a spolu s ňou porastie aj tvoja kariéra.

Čo budeš robiť:

• Budete pracovať na celom procese náboru
• Vypracovanie popisov práce
• Naučíte sa používať náborové nástroje a náš softvér
• Budete úzko spolupracovať s marketingovým tímom
• Príprava a zverejňovanie pracovných inzerátov na sociálnych sieťach: Linkedin, Facebook atď.
• Naučíte sa robiť pohovory v IT a výbere kandidátov
• Administratívne povinnosti, ako je vytváranie kópií, odpovedanie na e-maily

Čo očakávame

• Nepoznáš problém ale riešenie a máš kreatívne myslenie
• Znalosť MS office
• Dobrá komunikácia v angličtine
• Motivácia
• Schopnosť pracovať samostatne aj v tíme

Čo získate:

• Medzinárodné skúsenosti
• Budete rozumieť HR procesom
• Získate technické znalosti
• Priateľské pracovné prostredie.
• Zlepšenie a implementácia vašich zručností.
• K dispozícii je program Erasmus+.
• Flexibilný rozvrh
• Profesionálny tréning
• Certifikát po praxi
• Možnosť pokračovať v práci s nami po skončení stáže

Minimálna dĺžka stáže sú 3 mesiace. Stážisti by mali byť v súčasnosti zapísaní na univerzite (bakalár alebo magister) alebo by mali ukončiť štúdium v ​​priebehu posledného roka. Stáž je NEPLATENÁ s možnosťou pokračovať v práci s nami aj po skončení stáže.

Apply for this position

Allowed Type(s): .pdf, .doc, .docx