Fullstack (React/Java) Developer

Job Category: Java React Spring
Job Type: Full Time
Job Location: Bratislava Remote
Salary range: 25€-35€/hodina

Hľadáme skúseného Fullstack (React/Java) developera, ktorí by sa pridal do nášho tímu pre zaujímavé projekty v globálnej fintech a platobnej spoločnosti s riešeniami pre bankovníctvo, globálny obchod, získavanie obchodníkov, fakturáciu a platby a predajné miesta.

Čo budete robiť

 • Ako Fullstack developer budete pracovať na vývoji aplikácii s React a Spring Boot
 • Na Frontendovej strane budete využívať React.js
 • Budete vytvárať RESTful API pomocou Spring Boot
 • Integrácia a deployment (CI/CD) s Kubernetes
 • Vytvárať, testovať a nasadzovať aplikácie budeš pomocou Docker

Čo očakávame

 • Skúsený FE: React
 • Spring, Spring Boot 2
 • Java 11
 • Skúsenosti s Docker (must have)/ Jenkins / GIT/ GITLAB
 • CI/CD / Kubernetes or Openshift
 • Skúsenosť s Kotlin, nie je podmienkou
 • Camunda bpmn processing tool (nice to have) 
 • AWS Cloud experience (nice to have) 
 • Kafka (nice to have) – aspoň základná znalosť, princípy fungovania
 • Mať poznatky o Schema Registry, Particioning 
 • Skúsenosť s Jira, Confluence
 • Agile development methods
 • Skúsenosti s electronic payment processing / eCom je vítaná
 • Tímový hráč.

Ako to u nás vyzerá

 • Práca v mladom kolektíve,
 • Malý programátorský team s pohodovou atmosférou.
 • Práca s modernými technológiami
 • Možnosť sebarealizácie, spolupráca pri navrhovaní projektov
 • Kompletný servis so živnosťou
 • 100% Remote

Apply for this position

Allowed Type(s): .pdf, .doc, .docx