Fullstack developer PHP / Vue.js

Job Category: PHP Vue.js
Job Type: Freelance Full Time
Job Location: Bratislava Remote
Salary range: 25 – 35 € / hodina

Hľadáme skúseného Fullstack developera so znalosťou Vue.js pre frontendovú časť a PHP pre backendovú časť.

Čo budete robiť

 • práca na nových projektoch, vylepšovanie a maintenance existujúcich projektov
 • väčšina projektov je backend PHP / Laravel a frontend vo Vue.js
 • pomer práce frontend / backend 50:50
 • sloboda pri výbere technológií, knižníc
 • prototypovanie nových riešení

Čo očakávame

 • backendové skúsenosti s vývojom web aplikácií v PHP 7+, Laravel alebo obdobný framework výhodou
 • frontendové skúsenosti s Vue.js, Javascript, HTML, CSS
 • grafické cítenie, schopnosť navrhnúť UI podla wireframov
 • databázy najmä MySQL a PostgreSQL
 • samostatnosť, schopnosť nájsť / navrhnúť riešenie problému
 • základy Linuxu / DevOps výhodou
 • skúsenosti s tvorbou natívnych mobilných / hybridných aplikácií výhodou (napr. Inonic)
 • Anglický jazyk na komunikačnej úrovni

Ako to u nás vyzerá

 • máme skúsenosti s tvorbou aplikácií s 1M+ návštev denne
 • sústredíme sa na kvalitu, nie na budget a riešenia neustále vylepšujeme
 • na tasky používame Jiru, kód verziujeme v GITe, robíme Code Review, máme QA testerov
 • dynamický a agilný prístup
 • sme otvorení akýmkoľvek novým nápadom
 • budeme radi za nové nápady a riešenia, ktoré by by boli efektívne na dosiahnutie našich cieľov
 • 80% – 90% homeoffice a ten zvyšok v office, hlavne pre nováčikov tímu lepšie spoznať technológie a socializovať sa s tímom developerov a pokecať pri káve 🙂


Apply for this position

Allowed Type(s): .pdf, .doc, .docx