Business Analyst (Finance)

Job Category: Analyst Business
Job Type: Freelance Full Time
Job Location: Bratislava Remote
Salary range: od 25€ - 35€/hodina

Hľadáme Business Analystu so skúsenosťou z finančného sektoru, ktorý by sa pridal do tímu v globálnej fintech a platobnej spoločnosti s riešeniami pre bankovníctvo, globálny obchod, získavanie obchodníkov, fakturáciu a platby a predajné miesta.

Čo budete robiť

 • Ako Business Analyst budeš pracovať na zhromažďovaní, diskusii a analýzii požiadaviek na nové riešenia a vylepšenia systému v úzkom partnerstve so staršími kolegami a našimi obchodnými partnermi
 • Premena zachytených požiadaviek do špecifikácie systému a ich dokumentovanie
 • Budeš spolupracovať na vývoji, tvorbe a úpravách diagramov procesov BPMN a rozhodovacie tabuľky DMN 
 • Budeš mať na starosti mapovanie údajov, kde budeš porovnávať polia z jednej databázy do druhej.
 • So štandardom Business Process Model and Notation (BPMN)

Čo očakávame

 • prax v oblasti Financii (najlepšie 2-3roky)
 • znalosť RestAPI
 • skúsenosť s nástrojmi Camunda, StopLight/Swagger
 • znalosť Business Process Model and Notation (BPMN)
 • znalosť s electronic payment processing / eCom sú vítané
 • tímový hráč.

Ako to u nás vyzerá

 • práca v mladom kolektíve,
 • tím s pohodovou atmosférou.

Čo ponúkame

 • kompletný servis so živnosťou
 • Bratislava alebo Remote


Apply for this position

Allowed Type(s): .pdf, .doc, .docx